Hoe huren?

Wettelijke vermeldingen

De website http://rental.decathlon.com/be wordt uitgegeven door Decathlon France S.A.S., een vereenvoudigde naamloze vennootschap met veranderlijk kapitaal, met maatschappelijke zetel te 4 boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq en ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Lille Métropole onder nummer 500 569 405.

Intracommunautair BTW-nummer: FR11500569405

Telefoonnummer: 09 69 36 32 10

E-mail: [email protected]

1 - CONTACT

U kunt contact opnemen met het http://rental.decathlon.com/be Klantenrelatiecentrum via [email protected].

2 - HOST

Google Ierland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4, Ierland
+353 1 543 1000

3 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Klik hier om ons handvest voor de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen.

4 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze site is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, met name auteursrechten, tekeningen en modellen, merken, domeinnamen, octrooien, knowhow, software en databanken. De DECATHLON GROUP en/of haar partners blijven eigenaar(s) van al deze inhoud en bijbehorende rechten.

De DECATHLON GROUP verleent u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie, zonder recht op sublicentie, voor toegang tot, browsen op en gebruik van deze site. Deze licentie verleent u geen enkel ander recht, met name niet om deze inhoud commercieel te exploiteren.