Hoe huren?

Algemene gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 
1 - Preambule 
Deze gebruiksvoorwaarden worden afgesloten tussen elke internetgebruiker van de website (hierna "de Gebruiker" genoemd) en de site "rental.decathlon.com/be" (hierna de "Site" of "rental.decathlon.com/be" genoemd). De Site wordt beheerd door het bedrijf Decathlon Belgium SA, Jules Bordetlaan 1, 1140 EVERE; ondernemingsnummer: 0449.296.278; BTW BE 0449.296.278; hierna "Decathlon" genoemd. 
Het bedrijf Decathlon maakt deel uit van de "DECATHLON-groep". Hiermee worden DECATHLON SE en alle bedrijven bedoeld die rechtstreeks of onrechtstreeks in haar bezit zijn, met een minimum van 10% van het kapitaal of de stemrechten (hierna "bedrijven van de DECATHLON Groep" genoemd). 
De website "rental.decathlon.com/be" verwijst naar de website die voornamelijk toegankelijk is via de URL https://rental.decathlon.com/be en die de Gebruikers toelaat om gebruik te maken van de functionaliteiten beschreven in artikel 2. 
Decathlon beperkt het gebruik van haar Site tot particuliere gebruikers die er op normale wijze gebruik van maken. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Site voor professionele doeleinden of in het kader van een professionele nevenactiviteit gebruikt, is ten strengste verboden om de Site op een andere manier te gebruiken of te raadplegen. 
Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden omvat de term "Gebruik" alle handelingen die de internetgebruiker uitvoert wanneer hij zich toegang verschaft tot de Site, met inbegrip van eenvoudige raadplegingen, ongeacht het toegangstoestel (met name computer, tablet en smartphone), het type verbinding (privéverbinding, verbinding van derden of openbare Wi-Fi) en de plaats van verbinding (vanuit België of het buitenland). 
Het gebruik van de Site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Gebruiker. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De voorwaarden die van toepassing zijn, zijn dus de voorwaarden die van kracht zijn op de Site op het moment van gebruik. 
2 - FUNCTIES AANGEBODEN DOOR DE SITE 
De Site stelt de Gebruiker in staat : 
- De artikelen en verschillende diensten ontdekken die door de bedrijven van de DECATHLON Groep op abonnementsbasis worden verhuurd; 
- de Decathlonwinkels identificeren die verhuur via abonnement aanbieden. 
- De algemene voorwaarden van de door Decathlon aangeboden abonnementsverhuurdiensten raadplegen; 
- Toegang hebben tot hun klantenaccount om de details van hun abonnement te raadplegen en hun informatie te beheren, met name: contactgegevens, betalingsmodaliteiten, facturen, enz; 
- toegang te krijgen tot vragen en/of antwoorden in verband met de huurdiensten van Decathlon op basis van een abonnement; 
De lijst van functionaliteiten is louter informatief. De site behoudt zich het recht voor om functies tijdelijk of permanent toe te voegen of te verwijderen zonder toestemming van de gebruiker.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 
3 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE 
3.1 De Site is voorbehouden aan meerderjarige privépersonen en minderjarigen met ouderlijke toestemming. Decathlon spoort in elk geval elke persoon die verantwoordelijk is voor een minderjarige aan om toe te zien op het gebruik van de Site door die minderjarige. 
3.2 Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten op de Site, moet de Gebruiker een Account aanmaken en informatie verstrekken aan de hand waarvan hij kan worden geïdentificeerd. De Gebruiker verbindt zich ertoe nauwkeurige en volledige gegevens over zijn identiteit te verstrekken en zich niet de identiteit van derden toe te eigenen. Indien dit niet het geval is, behoudt de Site zich het recht voor om de account niet te bevestigen, op te schorten of te verwijderen. 
De gebruiker mag slechts over één persoonlijke Decathlon-account beschikken. Indien er meerdere accounts van eenzelfde Gebruiker worden vastgesteld, behoudt Decathlon zich het recht voor om, na onderzoek van de situatie, één of alle accounts van de Gebruiker op te schorten of te verwijderen. 
3.3 De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen software, apparaten, scripts, robots of andere middelen of processen (met name indexeringsrobots, browserextensies en add-ons, of enige andere technologie) te ontwikkelen, te ondersteunen of te gebruiken met als doel de Inhoud te scrapen of op een andere manier profielen en andere gegevens van de Site te kopiëren. 
4 - GEDRAG OP DE SITE 
De Gebruiker verbindt zich er in het bijzonder toe om 
- Het plegen van illegale handelingen; 
- Persoonlijke gegevens van gebruikers van de Site op welke manier dan ook op te vragen of te verzamelen; 
- De inhoud van derden waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer, persoonsgegevens of beeldrechten, te extraheren, op te nemen of te exploiteren voor andere doeleinden dan alleen de weergave tijdens het browsen op deze Site; - Zich de identiteit van een derde toe te eigenen en/of persoonlijke informatie van een derde te publiceren. 
In het algemeen zal de U